کفش هامون

فروشگاه

سوالات متداول

سوالات متداول

01. سفارش

چه زمانی سفارشم را دریافت می کنم؟

هنگام ثبت سفارش، روز ارسال مشخص شده است. پس از ثبت سفارش، همان زمان تحویل نیز در تایید سفارش درج می شود. بنابراین هرگز ممکن نیست که در طول سفارش، روز ارسال در وب سایت، متفاوت از تایید سفارش باشد.

من اکنون زمان تحویل (بخشی از) سفارش خود را بیشتر می بینم. چگونه می توانم آن را لغو کنم؟

اگر زمان تحویل سفارش طولانی‌تر از آنچه قبلاً دیده‌اید داشته باشد، البته امکان لغو (بخشی از) سفارش وجود دارد. برای این کار می توانید با خدمات مشتریان ما تماس بگیرید. آنها سفارش را برای شما لغو می کنند. مبلغ خرید ظرف دو روز کاری به حساب بانکی شما برمی گردد. وقتی سفارشی قبلا ارسال شده باشد، دیگر نمی توان آن را لغو کرد.

چه زمانی فاکتور سفارش خود را دریافت خواهم کرد؟

هنگامی که هزینه سفارش را پرداخت کردید، به صورت خودکار فاکتوری برای سفارش خود دریافت نمی کنید. اگر مایل به دریافت فاکتور هستید، این کار به دو صورت انجام می شود. راه اول از طریق حساب کاربری شما در فروشگاه ما است. وقتی وارد حساب کاربری خود می شوید می توانید سفارشات خود را ببینید و فاکتور را دانلود کنید.

02. حمل و نقل

چه زمانی سفارشم را دریافت می کنم؟

هنگام ثبت سفارش، روز ارسال مشخص شده است. پس از ثبت سفارش، همان زمان تحویل نیز در تایید سفارش درج می شود. بنابراین هرگز ممکن نیست که در طول سفارش، روز ارسال در وب سایت، متفاوت از تایید سفارش باشد.

من اکنون زمان تحویل (بخشی از) سفارش خود را بیشتر می بینم. چگونه می توانم آن را لغو کنم؟

اگر زمان تحویل سفارش طولانی‌تر از آنچه قبلاً دیده‌اید داشته باشد، البته امکان لغو (بخشی از) سفارش وجود دارد. برای این کار می توانید با خدمات مشتریان ما تماس بگیرید. آنها سفارش را برای شما لغو می کنند. مبلغ خرید ظرف دو روز کاری به حساب بانکی شما برمی گردد. وقتی سفارشی قبلا ارسال شده باشد، دیگر نمی توان آن را لغو کرد.

چه زمانی فاکتور سفارش خود را دریافت خواهم کرد؟

هنگامی که هزینه سفارش را پرداخت کردید، به صورت خودکار فاکتوری برای سفارش خود دریافت نمی کنید. اگر مایل به دریافت فاکتور هستید، این کار به دو صورت انجام می شود. راه اول از طریق حساب کاربری شما در فروشگاه ما است. وقتی وارد حساب کاربری خود می شوید می توانید سفارشات خود را ببینید و فاکتور را دانلود کنید.

03. سفارش

چه زمانی سفارشم را دریافت می کنم؟

هنگام ثبت سفارش، روز ارسال مشخص شده است. پس از ثبت سفارش، همان زمان تحویل نیز در تایید سفارش درج می شود. بنابراین هرگز ممکن نیست که در طول سفارش، روز ارسال در وب سایت، متفاوت از تایید سفارش باشد.

من اکنون زمان تحویل (بخشی از) سفارش خود را بیشتر می بینم. چگونه می توانم آن را لغو کنم؟

اگر زمان تحویل سفارش طولانی‌تر از آنچه قبلاً دیده‌اید داشته باشد، البته امکان لغو (بخشی از) سفارش وجود دارد. برای این کار می توانید با خدمات مشتریان ما تماس بگیرید. آنها سفارش را برای شما لغو می کنند. مبلغ خرید ظرف دو روز کاری به حساب بانکی شما برمی گردد. وقتی سفارشی قبلا ارسال شده باشد، دیگر نمی توان آن را لغو کرد.

چه زمانی فاکتور سفارش خود را دریافت خواهم کرد؟

هنگامی که هزینه سفارش را پرداخت کردید، به صورت خودکار فاکتوری برای سفارش خود دریافت نمی کنید. اگر مایل به دریافت فاکتور هستید، این کار به دو صورت انجام می شود. راه اول از طریق حساب کاربری شما در فروشگاه ما است. وقتی وارد حساب کاربری خود می شوید می توانید سفارشات خود را ببینید و فاکتور را دانلود کنید.

04. عودت، مبادله و شکایت

چه زمانی سفارشم را دریافت می کنم؟

هنگام ثبت سفارش، روز ارسال مشخص شده است. پس از ثبت سفارش، همان زمان تحویل نیز در تایید سفارش درج می شود. بنابراین هرگز ممکن نیست که در طول سفارش، روز ارسال در وب سایت، متفاوت از تایید سفارش باشد.

من اکنون زمان تحویل (بخشی از) سفارش خود را بیشتر می بینم. چگونه می توانم آن را لغو کنم؟

اگر زمان تحویل سفارش طولانی‌تر از آنچه قبلاً دیده‌اید داشته باشد، البته امکان لغو (بخشی از) سفارش وجود دارد. برای این کار می توانید با خدمات مشتریان ما تماس بگیرید. آنها سفارش را برای شما لغو می کنند. مبلغ خرید ظرف دو روز کاری به حساب بانکی شما برمی گردد. وقتی سفارشی قبلا ارسال شده باشد، دیگر نمی توان آن را لغو کرد.

چه زمانی فاکتور سفارش خود را دریافت خواهم کرد؟

هنگامی که هزینه سفارش را پرداخت کردید، به صورت خودکار فاکتوری برای سفارش خود دریافت نمی کنید. اگر مایل به دریافت فاکتور هستید، این کار به دو صورت انجام می شود. راه اول از طریق حساب کاربری شما در فروشگاه ما است. وقتی وارد حساب کاربری خود می شوید می توانید سفارشات خود را ببینید و فاکتور را دانلود کنید.