مدل اسکیچرز کد 711

کد: 711

زیره: پیو مواد خارجی

رویه:  بیاله خارجی

سری: 10 جفتی

سایز: میانه 37 تا 41

تعداد هر سایز در سری: 37/2   38/2   39/3   40/2    41/1

کف دوخت اشتروبل شده

کفی نرم و راحت

 

 

بررسی ها

هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.