مدل جابندی کد 729

کد: 729

زیره: پیو مواد خارجی

رویه: بیاله خارجی و فندی

سری: 10 جفتی

سایز: میانه 37 تا 40

تعداد هر سایز در سری: 37/2 38/3 39/3 40/2

کف دوخت اشتروبل شده

کفی نرم و راحت

بررسی ها

هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.